Zabezpieczenia opakowań przed fałszerstwem

28 czerwca 2021

Fałszowanie produktów leczniczych jest zjawiskiem o charakterze globalnym. Proceder ten stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, a proces fałszowania dotykać może nie tylko samego produktu leczniczego, ale również opakowania, w którym lek jest przechowywany. Z tego powodu, jednym z najważniejszych priorytetów Grupy Akomex jest utrzymywanie wysokiego standardu wytwarzania, który w efekcie ma doprowadzić do wypuszczenia na rynek opakowania spełniającego wszystkie kryteria właściwego zabezpieczenia przed fałszerstwem.

Firmy z branży farmaceutycznej reagując na coraz bardziej powszechne zjawisko fałszowania ich produktów, niejednokrotnie zmuszane również odgórnymi regulacjami prawnymi, wdrażają skomplikowane systemy ochrony. Sam proces zabezpieczenia kartonika przed sfałszowaniem powinien być wieloetapowy. Istotne jest, żeby angażował on nie tylko producenta leku, ale także realizującą produkcję zabezpieczanego kartonika, drukarnię. Zaufanie dla dostawcy opakowania, szeroka współpraca z klientem na etapie wdrażania produktu, innowacyjność i gotowość technologiczna oraz przestrzeganie przez drukarnie norm, przepisów i Dobra Praktyka Wytwarzania stanowią bazę do tego, aby schodzący z linii produkcyjnej kartonik spełniał kryteria pozwalające na utrudnienie jego sfałszowania – aby zawierał on takie elementy, które pozwolą na jego identyfikację i odróżnienie od podróbki. Grupa Akomex, będąca stabilnym i godnym zaufania partnerem do współpracy, oferuje szereg możliwości, które pozwalają na efektywne zabezpieczenie opakowania.

Jednym ze sposobów z powodzeniem stosowanym w produkcji jest zabezpieczenie coin reactive. Jest to aplikacja specjalnej, niewidzialnej farby na opakowaniu, która uwidacznia się przy kontakcie z miedzią, np. poprzez pocieranie krawędzią monety.

Kolejnym zabezpieczeniem jest stosowanie specjalnej kombinacji lakierów połysk-mat uzyskując w ten sposób zabezpieczenie twin efect. Efekt takiego lakierowania nie jest widoczny na powierzchni opakowania do czasu przechylenia ścianki. Sposób ten pozwala zabezpieczyć całe opakowanie poprzez nadrukowanie na całej jego powierzchni drobnych tekstów lub też logo firmy.

Innym sposobem jest zabezpieczeniem zwane mikrodukiem. Technologia ta polega na nadrukowaniu mikroskopijnych informacji na powierzchni opakowania, które nie są widoczne nieuzbrojonym okiem. Dopiero duże powiększenie umożliwia odczytanie zaszyfrowanych danych.

NSS code to zabezpieczenie polegające na zadrukowaniu na całej powierzchni kartonika drobnych, niewidocznych gołym okiem elementów. Dopiero znaczne powiększenie pozwala dostrzec mikro kropki, w których zakodowana jest informacja zabezpieczająca produkt.

Interesującym sposobem jest również zabezpieczenie polegające na identyfikacji wcześniejszego otwarcia opakowania. Metoda ta bazuje na specjalnym zaprojektowaniu klapek zamykających z wykorzystaniem rożnego rodzaju konstrukcji i perforacji. W tym przypadku otwarcie kartonika spowoduje trwale i widoczne uszkodzenie (zerwanie perforacji). Sposób ten odnosi się również do zaklejenia podczas pakowania leku specjalnie do tego przygotowanych klapek zamykających, których dopiero rozerwanie umożliwi otwarcie opakowania. Ciekawym rozwiązaniem może być również zaklejenie klapki zamykającej specjalną etykietą, której zerwanie w sposób trwały naruszy opakowanie.

Oprócz powyższych sposobów, Grupa Akomex z powodzeniem stosuje indywidualne i dopasowane do spersonalizowanych potrzeb klientów zabezpieczenia opakowań i gotowa jest na realizację nawet tych najbardziej wymagających pod względem zapobiegania fałszerstwom produkcji.

Ważne, żaby proces zabezpieczania kartonika przed podrobieniem rozpoczął się już na etapie tworzenia pliku produkcyjnego – opracowywania szaty graficznej. Co więcej, istotne jest, aby jeszcze w trakcie projektu przemyślano i zaplanowano jakie zabezpieczenia będą miały być zastosowane. Pozwoli to na uniknięcie błędów oraz trudności na wejściu i znacznie skróci czas wdrażania wyrobu do produkcji, a przede wszystkim, pozwoli osiągnąć najważniejszy cel jakim niewątpliwie jest wyprodukowanie bezpiecznego opakowania.

Zapisz się do naszego newslettera