RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administrator danych osobowych Akomex Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Jabłowskiej 71 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby nawiązania kontaktu w celach informacyjnych związanych z działalnością firmy.

Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
 • Żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku rozwiązania umowy o pracę – na zasadach określonych w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Okres przechowywania danych upływa z dniem wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów kontaktowych
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a spółką AKOMEX Sp z o.o. i przesyłania informacji handlowych
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.

Kontakt w sprawie Polityki Ochrony Danych Osobowych i Prywatności:

Zapisz się do naszego newslettera
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.