POLITYKA JAKOŚCI:

Jednym z filarów strategii Grupy Akomex jest Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Na każdym etapie produkcji prowadzimy kontrolę jakościową.

Naszym priorytetem jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa, poprzez zastosowanie odpowiednich procedur, urządzeń pomiarowych, ciągły monitoring procesu i współpracę z doświadczonymi dostawcami.

CERTYFIKATY

 • Jednym z filarów strategii Grupy Akomex jest Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Na każdym etapie produkcji prowadzimy kontrolę jakościową.
 • Naszym priorytetem jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa, poprzez zastosowanie odpowiednich procedur, urządzeń pomiarowych, ciągły monitoring procesu i współpracę z doświadczonymi dostawcami.
 • Coroczne audyty kontrolne wdrożonych i funkcjonujących standardów (prowadzone przez niezależne jednostki)
 • System inspekcji EyeC Proofiler Graphic, który umożliwia kontrolę na etapie montażu (dział graficzny)
 • System EyeC Proofiler 600 DT, za pomocą którego weryfikujemy kompletność i poprawność wydruku pierwszych zaakceptowanych arkuszy (dział jakości)
 • System kontroli tłoczenia Braille’a za pomocą Roto-Braille
 • Kontrola procesu na każdym etapie wytwarzania produktu
 • Bezpieczeństwo spółki i własności klienta – monitoring i system alarmowy
 • Zabezpieczenia systemu IT
 • Plan Ciągłości Biznesowej
 • Rozwój zaplecza technicznego i możliwość przeprowadzania podstawowych badań przy użyciu specjalistycznego urządzenia – Multitester
 • Współpraca z akredytowanymi laboratoriami zewnętrznymi w zakresie badań dla przemysłu spożywczego

Certyfikaty

BRC Global Standard
for Packaging and Packaging Materials

Międzynarodowa norma, stworzona przez British Retail Consortium i Instytut Opakowań IOP. Jest przeznaczona dla firm zajmujących się produkcją opakowań i materiałów opakowaniowych mających kontakt z żywnością. Wdrożenie BRC/IOP gwarantuje bezpieczeństwo wytwarzanych opakowań oraz spełnienie wszelkich wymagań prawnych i higienicznych.

Pobierz
CERTYFIKAT
ISO 9001 – Akomex
CERTYFIKAT
ISO 9001 – Akomex

Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Ukierunkowana na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, przyjęcie podejścia procesowego oraz ciągłe doskonalenie organizacyjne i procesowe. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Pobierz
CERTYFIKAT
ISO 9001 – DrukPak
CERTYFIKAT
ISO 9001 – DrukPak

Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Ukierunkowana na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, przyjęcie podejścia procesowego oraz ciągłe doskonalenie organizacyjne i procesowe. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Pobierz
CERTYFIKAT
ISO 15378 – Akomex
CERTYFIKAT
ISO 15378 – Akomex

Międzynarodowa norma obejmująca cały proces wytwarzania opakowania produktu leczniczego – od fazy projektowania do gotowego opakowania. Zawiera pełen zakres „dobrych praktyk wytwarzania” (GMP) oraz specyficzne kryteria stosowane wyłącznie dla materiałów opakowaniowych: monitorowanie partii wyrobów i ich dokumentacji, warunki nadzorowane środowiska wytwarzania, walidacje i kwalifikacje, zarządzanie ryzykiem.

Pobierz
CERTYFIKAT
ISO 15378 – DrukPak
CERTYFIKAT
ISO 15378 – DrukPak

Międzynarodowa norma obejmująca cały proces wytwarzania opakowania produktu leczniczego – od fazy projektowania do gotowego opakowania. Zawiera pełen zakres „dobrych praktyk wytwarzania” (GMP) oraz specyficzne kryteria stosowane wyłącznie dla materiałów opakowaniowych: monitorowanie partii wyrobów i ich dokumentacji, warunki nadzorowane środowiska wytwarzania, walidacje i kwalifikacje, zarządzanie ryzykiem.

Pobierz
CERTYFIKAT
ISO 14001 – Akomex
CERTYFIKAT
ISO 14001 – Akomex

Norma, która zawiera regulacje dotyczące systemów zarządzania środowiskowego i działań proekologicznych. Wspomaga działania związane z ochroną środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniu w sposób zgodny z potrzebami przedsiębiorstwa. Zintegrowana z systemem zarządzania jakością przynosi dodatkowe korzyści ekonomiczne, organizacyjne i społeczne.

Pobierz
CERTYFIKAT
ISO 14001 – DrukPak
CERTYFIKAT
ISO 14001 – DrukPak

Norma, która zawiera regulacje dotyczące systemów zarządzania środowiskowego i działań proekologicznych. Wspomaga działania związane z ochroną środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniu w sposób zgodny z potrzebami przedsiębiorstwa. Zintegrowana z systemem zarządzania jakością przynosi dodatkowe korzyści ekonomiczne, organizacyjne i społeczne.

Pobierz
CERTYFIKAT
FSC®
CERTYFIKAT
FSC®

FSC® to międzynarodowa organizacja not-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Produkty z logo FSC® dają pewność że zostały wykonane z surowców pochodzących z odpowiedzialnych źródeł.

Akomex licencja FSC-C125136
DrukPak licencja FSC-C147605

Pobierz
CERTYFIKAT
PEFC

Akomex

CERTYFIKAT
PEFC

Akomex

Produkcja, sprzedaż i handel materiałami oraz wyrobami z papieru i tektury certyfikowanymi PEFC.
Akomex licencja – PEFC 32-31-178.

Pobierz
CERTYFIKAT
PEFC

DrukPak

CERTYFIKAT
PEFC

DrukPak

Produkcja, sprzedaż i handel materiałami oraz wyrobami z papieru i tektury certyfikowanymi PEFC.
DrukPak licencja – PEFC 32-31-308.

Pobierz
Zapisz się do naszego newslettera
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.