Grupa Akomex to czołowy producent opakowań kartonowych w Polsce. Produkujemy wysokiej jakości opakowania z tektury litej, ulotki, etykiety, a także tacki i arkusze laminowane. Tworzymy je dla takich sektorów jak branża farmaceutyczna, spożywcza, higiena osobista, elektronika i technologia czy akcesoria domowe. Przygotowujemy również indywidualne realizacje, ściśle dostosowane do specyfiki danego rynku.

Oferujemy wiele sposobów wykończenia, jak hot-stamping, tłoczenie (w tym wytłaczanie pisma Braille’a), a także lakierowanie olejowe, dyspersyjne i UV. Wszystko po to, żeby Państwa produkt wyróżniał się na półce! Specjalizujemy się również w metodach zabezpieczania opakowań przed fałszerstwem, jak np. hologramy, mikrodruk czy twin effect.

Niezależnie od wielkości zamówienia pomożemy Państwu znaleźć optymalne rozwiązanie, zgodne z najwyższymi standardami.

Rosnące proekologiczne nastawienie konsumentów powoduje, że opakowania z tektury litej są przyszłością branży. Grupa Akomex może się również pochwalić certyfikatem FSC, który daje pewność, że nasze surowce pochodzą z odpowiedzialnych źródeł.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy zaufanym partnerem dla międzynarodowych przedsiębiorstw w całej Europie. Nasze produkty można znaleźć na półkach największych europejskich sieci handlowych i aptek.

Filarami Grupy Akomex są Doświadczenie, Jakość i Elastyczność.

Grupa Akomex w skrócie

3 nowoczesne fabryki w Polsce i w Danii

Ponad 30 lat doświadczenia w produkcji opakowań dla branży spożywczej

Ponad 50 lat doświadczenia w produkcji opakowań dla branży farmaceutycznej

Zespół ponad 600 wysoko wykwalifikowanych pracowników

1,8 miliarda opakowań rocznie

Ponad 300 milionów ulotek rocznie

Dedykowany Customer Service

Elastyczny system dostaw

Plan Ciągłości Biznesowej

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

HISTORIA grupy akomex

1972

Powstaje DrukPak Sp. z o.o.

1993

Powstaje Akomex Sp. z o.o.

2010

Akomex zostaje przejęty przez Highlander Partners

2018

Grupa Akomex inwestuje w Plano Pack Danmark A/S

2017

Integracja i dostosowanie fabryk do produkcji opakowań leków RX i OTC

2014

Akomex inwestuje w DrukPak – powstaje Grupa Akomex

2020

Highlander Partners wychodzi z Akomexu, założyciel i grupa inwestorów prywatnych zostaje większościowym udziałowcem przy wsparciu Accession Capital Partners

2021

Dynamiczny wzrost sprzedaży oraz decyzje o rozwoju możliwości produkcyjnych w DrukPak

2022

Otwarcie nowej hali produkcyjnej w DrukPak, wzrost dodatkowych mocy produkcyjnych w obu zakładach w Polsce

PARK MASZYNOWY

Aby zagwarantować naszym klientom najwyższą jakość druku, stale inwestujemy w rozwój parku maszynowego. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować ofertę do aktualnych wymagań rynku i potrzeb naszych klientów. Nasz park tworzą maszyny i urządzenia pochodzące od uznanych na całym świecie producentów, takich jak Heidelberg, Manroland, Bobst czy Masterwork.

 • park maszynowy Grupy Akomex
  1. Maszyny drukujące z wieżami lakierniczymi, przeznaczone do konwencjonalnego druku w formatach B1 i B2.
  2. Maszyny drukujące dedykowane krótkim seriom, z możliwością zadruku do 7 kolorów.
  3. Maszyny do zadruku ulotek w roli i arkuszu.
  4. Maszyny do zadruku etykiet na roli wąskowstęgowej (do 8 kolorów).
  5. Sztance z separacją i pełnym oczyszczaniem.
  6. Składarko-sklejarki z technologią tłoczenia Braille’a wraz z pełną kontrolą jakości.
  7. Linie falcujące przeznaczone do falcowania liniowego i krzyżowego, z możliwością detekcji kodów farmaceutycznych.

Nagrody

KARIERA

Oferty pisemne (podanie, list CV), z klauzulą o ochronie danych osobowych, prosimy składać na adres:

Akomex sp. z o. o.
ul. Jabłowska 71
83-200 Starogard Gdański

lub e-mailem:

Pomocnik operatora maszyn poligraficznych

Pomocnik operatora maszyn poligraficznych

Miejsce Pracy

Starogard Gdański lub Aleksandrów Kujawski

Jeśli jesteś osobą, która

 • posiada wykształcenie co najmniej zawodowe,
 • zainteresowana jest swoim rozwojem zawodowym,
 • szuka stabilnej, atrakcyjnej i pełnej wyzwań pracy,
 • jest ambitna, pracowita i otwarta na zmiany,
 • jest gotowa na udział w procesie szkoleniowym pozwalającym na nabycie umiejętności samodzielnej obsługi maszyn poligraficznych,
  to nasza oferta skierowana jest właśnie dla CIEBIE.

Oferujemy

Zapewniamy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę według ściśle określonej, opracowanej przez nas ścieżki kariery zawodowej dającej możliwość nabycia nowych specjalistycznych umiejętności poligraficznych. Rozwój zawodowy powiązany jest również bezpośrednio z poziomem wynagrodzenia, które zmienia się wraz ze wzrostem odpowiedzialności, jakości i wydajności świadczonej pracy.

Business Development Manager – DACH

Business Development Manager – DACH

The Akomex Group is looking for a Business Development Manager for DACH region to support the further, ambitious development of the company.

As a business development manager, you’ll need to:

 • actively work towards identifying new business opportunities and increasing sales,
 • foster and develop relationships with clients
 • understand the needs of your customers and be able to respond effectively with a plan of how to meet these
 • think strategically – seeing the bigger picture and setting aims and objectives in order to develop and improve the business
 • have a good understanding of the businesses’ products or services and be able to advise others about them
 • discuss promotional strategy and necessary actions with the marketing
 • liaise with the customer service team, purchasing and research and development where appropriate
 • keep abreast of trends and changes in the business world.

Profile:

 • German native level
 • comfortable interacting in English
 • proven background developing business and within a similar role within the packaging for food industry and / or pharmaceutical industry
 • the ability to handle pressure and meet deadlines
 • ability to manage complex projects and multi-task
 • very strong communication, teamwork and organizational skills are essential
 • curious with learning agility

We offer a competitive compensation and excellent opportunities for growth and advancements.

Should you like working in a good atmosphere, a well-coordinated team and within a company with ambition and flexibility in decision making, this may be the place for you.

Apply by sending e-mail to: .

Technolog ds. wdrożeń produktowych

Technolog ds. wdrożeń produktowych

Zadania i obowiązki na stanowisku pracy:

 • Analiza danych i kompletowanie dokumentacji projektowej (kontakt z klientem w celu weryfikacji informacji i wymagań dotyczących zamówienia),
 • Tworzenie i nadzór nad dokumentacją techniczną materiałów opakowaniowych,
 • Dobór surowców i materiałów produkcyjnych,
 • Projektowanie procesów technologicznych,
 • Nadzór nad wdrożeniem nowego produktu,
 • Kontrola i analiza wykonalności dotyczącej wdrożeń nowych produktów oraz zmian technologicznych,
 • Prowadzenie projektów dotyczących optymalizacji procesów pakowania,
 • Kreowanie i wdrażanie zmian w procesach technologicznych,
 • Inicjowanie i realizacja optymalizacji i usprawnień,
 • Proponowanie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie maszynowym i materiałowym,
 • Projektowanie narzędzi wykorzystywanych w procesie produkcji,
 • Poszukiwanie nowości rynkowych związanych z opakowaniami – analiza trendów branżowych,
 • Wprowadzenie informacji technologicznych do systemu MIS,

Wymagania stanowiska:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunkowe – papiernictwo i poligrafia, inżynieria materiałowa, wzornictwo przemysłowe),
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość rynku opakowań i związanych z nim trendów,
 • Innowacyjność i kreatywność w obszarze projektowania procesów technologicznych,
 • Umiejętność definiowania oraz rozwiązywania problemów,
 • Znajomość rysunku technicznego i umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Wiedza inżynierska z zakresu materiałoznawstwa, wytrzymałości materiałów i technologii wykonania,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego – poziom B2,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office – w szczególności MS Excel,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole,

Korzyści płynące ze współpracy z nami:

 • Praca w zespole specjalistów od których można wiele się nauczyć, jak również wymieniać się zdobytą wiedzą i doświadczeniem zawodowym,
 • Realny wpływ na rozwój działu oraz firmy,
 • Duże pole do generowania i wdrażania pomysłów usprawniających pracę danego obszaru,
 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia,
 • Po rocznej umowie, szansa na umowę na czas nieokreślony,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach,
 • Możliwość rozwoju i awansu,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Możliwość korzystania z funduszu socjalnego w postaci pożyczek, zapomóg (ZFŚS);
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać w formie elektronicznej
na adres:
– podając w tytule maila:

 Rekrutacja na stanowisko: Technolog ds. wdrożeń produktowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez Akomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogard Gdański, ul. Jabłowska 71, 83-200 Starogard Gdański,  w celu realizacji procesów rekrutacji na stanowisko: Technolog ds. wdrożeń produktowych . Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym  z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  i prawie ich poprawiania.”

Implementation technologist

Implementation technologist

We are looking for candidates for the position

Implementation technologist

Tasks and responsibilities at the workplace:

 • Data analysis and completing project documentation (contact with the client to verify information and order requirements),
 • Creation and supervision of technical documentation for packaging materials,
 • Selection of raw materials and production materials,
 • Designing technological processes,
 • Supervision over the implementation of a new product,
 • Control and feasibility analysis regarding the implementation of new products and technological changes,
 • Creating and implementing changes in technological processes,
 • Initiating and implementing optimization and improvements,
 • Proposing innovative solutions and ideas,
 • Designing tools used in the production process,
 • Introduction of technological information to the MIS system,

Job requirements:

 •  Technical education (preferably directional – papermaking and printing, materials engineering, industrial design),
 • Experience in a similar position,
 • Knowledge of the packaging market and related trends,
 • Innovation and creativity in the area of designing technological processes,
 • Ability to define and solve problems,
 • Knowledge of technical drawing and the ability to read technical documentation,
 • Engineering knowledge in the field of materials science, strength of materials and manufacturing technology,
 • Knowledge of English or German – level B2,
 • Good knowledge of MS Office – MS Excel in particular,
 • Very good organization of own work,
 • Ability to work in a team

Benefits of working with us:

 • Work in a team of specialists from whom you can learn a lot, as well as exchange the acquired knowledge and professional experience,
 • A real impact on the development of the department and the company,
 • A large field for generating and implementing ideas to improve the work of a given area,
 • Full-time work under an employment contract,
 • Salary adequate to your skills and experience,
 • After a one-year contract, a chance for a contract for an indefinite period,
 • Possibility to raise professional qualifications through participation in training,
 • Flexible working hours,
 • Possibility of using the social fund in the form benefits (ZFŚS);
 • Group insurance on preferential terms.
Area Sales Manager z językiem francuskim

Area Sales Manager z językiem francuskim

Area Sales Manager z językiem francuskim

Zadania i obowiązki:

 • Aktywne pozyskiwanie nowych rynków i kanałów sprzedaży,
 • Realizacja powierzonych celów sprzedaży oraz poziomu nowych zamówień,
 • Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z obecnymi Klientami oraz pozyskiwanie nowych Klientów,
 • Aktywny udział w negocjacjach warunków handlowych z Klientami,
 • Odpowiedzialność za budżet i wyniki powierzonego regionu,
 • Skuteczna realizacja polityki sprzedażowej i wyznaczonych celów,
 • Wsparcie merytoryczne dla Klientów i ich pracowników poprzez szkolenia i doradztwo techniczne,
 • Analizowanie potrzeb Klientów i doradzanie w zakresie doboru optymalnych rozwiązań,
 • Pozyskiwanie zapytań ofertowych,
 • Tworzenie raportów, analiza trendów, monitorowanie rynku oraz działań konkurencji oraz identyfikowanie nowych szans sprzedażowych,
 • Bieżący monitoring płatności od Klientów,
 • Reprezentowanie firmy poprzez udział w seminariach i targach branżowych,

    Nasze oczekiwania:

 • Znajomość języka francuskiego na poziomie umożliwiającym codzienną, swobodną komunikację w mowie i piśmie, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii języka biznesu (znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego, będzie dodatkowym atutem),
 • 2 lata doświadczenia w sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • Wykształcenie min. średnie techniczne (mile widziane wyższe – ze szczególnym uwzględnieniem kierunków branżowych),
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży poligraficznej – opakowania kartonowe,
 • Gotowość do częstych wyjazdów zagranicznych,
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • Fachowość prowadzenia prezentacji produktowych w języku niemieckim dla potrzeb szerszego grona słuchaczy,
 • Zdolność do pracy pod presją czasu,
 • Dyspozycyjność oraz umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • Rzetelność i terminowość w realizacji zadań,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Czynne prawo jazdy kat. B oraz doświadczenie w prowadzeniu pojazdów,

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
 • Po rocznej umowie, szansa na umowę na czas nieokreślony,
 • Niezbędne narzędzia pracy ( komputer/telefon/samochód służbowy),
 • Duże wsparcie merytoryczne na etapie obejmowania nowego stanowiska,
 • Możliwość rozwoju własnych umiejętności oraz praktycznego wdrażania własnych pomysłów
  i rozwiązań,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • Szkolenia językowe i rozwojowe,
 • Możliwość korzystania z funduszu socjalnego w postaci pożyczek, zapomóg (ZFŚS),
 • Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.
Zapisz się do naszego newslettera