W Grupie Akomex podejmujemy szereg proekologicznych działań, z myślą o przyszłości kolejnych pokoleń. Szczególną wagę przywiązujemy do norm środowiskowych, czego potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty ISO 14001:2015 oraz FSC (zarówno przez DrukPak, jak i Akomex). Strategiczny kierunek wyznacza nasza Księga Jakości, która zawiera Politykę Standardów wraz z celami środowiskowymi i proekologicznymi:

recykling

ochrona środowiska

stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników w zakresie aspektów środowiskowych

segregacja odpadów

Odpowiedzialność na medal

Grupa Akomex została wyróżniona srebrnym medalem przez EcoVadis, wiodącą globalną agencję ratingową, która ocenia działania i praktyki firm z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym zaangażowania w ochronę środowiska. Medal EcoVadis to potwierdzenie naszych starań pod kątem biznesowej etyki, pracy i praw człowieka oraz zrównoważonych zamówień.

EKO DZIAŁANIE

Prowadzimy aktywne działania ograniczające negatywny wpływ naszych zakładów na środowisko naturalne, zgodnie z wytycznymi wdrożonego standardu środowiskowego:

EKO OGRZEWANIE

Zmieniliśmy ogrzewanie naszego zakładu i ciepłej wody użytkowej z paliw kopalnych (olej opałowy) na ekologiczne (pellet drzewny).

Eko oświetlenie

Wymieniliśmy tradycyjne oświetlenie na mniej energochłonne oświetlenie LED.

Monitoring jakości powietrza

Współpracujemy z władzami samorządowymi w zakresie monitorowania jakości powietrza (także na terenie naszej fabryki).

Badanie śladu węglowego

Rozpoczęliśmy badanie śladu węglowego zakładów i produktów – to początek naszej drogi ku neutralności klimatycznej.

Redukcja odpadów produkcyjnych

Prowadzimy dialog z klientami w celu budowania świadomości działań proekologicznych i optymalizacji procesów, np. cięcia tzw. wspólnymi nożami, co redukuje odpady produkcyjne.

PROEKOLOGICZNE TECHNOLOGIE DRUKU

Wdrożyliśmy przyjazne środowisku systemy drukujące Anicolor oraz Ako7Color – redukujące zużycie energii, wody i środków czystości podczas druku opakowań.

Redukcja emisji CO2 w transporcie

Zminimalizowanie ilości samochodów w transporcie, dzięki stosowaniu załadunku dwupokładowego (66 palet zamiast 33 palet).

Zapisz się do naszego newslettera
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.