Srebrny awans Grupy Akomex w badaniu EkoVadis

18 stycznia 2023

Początek nowego roku to dla nas duży sukces. W wyniku najnowszej oceny agencji ratingowej EcoVadis, Grupa Akomex otrzymała srebrny medal za swoje działania w obszarach: środowiskowym, społecznym, etycznym i dotyczącym łańcucha dostaw. To oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to Grupa Akomex zdobyła brązowy medal. Jest to dowód na ciągły rozwój i zaangażowanie jakie wkładamy w działania proekologiczne oraz zrównoważony rozwój.

W ocenie EcoVadis, firma Akomex została pozytywnie oceniona pod kątem działań dotyczących ochrony środowiska, etyki biznesu, zarządzania łańcuchem dostaw oraz polityki społecznej. Otrzymanie srebrnego medalu EcoVadis jest potwierdzeniem skuteczności realizacji tych działań.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim pracownikom za ich zaangażowanie i pracę, dzięki której udało nam się osiągnąć taki sukces.

EcoVadis jest agencją ratingową oceniającą działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Klienci są oceniani od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech zagadnień: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw. Ocena ta powstaje z wykorzystywaniem kompleksowej metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy, takie jak Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 oraz założenia Global Compact. Dostawcy oceniani są pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem sektora działalności, wielkości oraz lokalizacji.

Zapisz się do naszego newslettera
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.