Polityka zakupowa w Grupie Akomex

24 września 2020

Ostatni czas wyraźnie pokazał, że działalność Grupy Akomex jest wyjątkowo odporna na kryzysowe sytuacje na rynku. Pomimo niestabilnych warunków związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, fabryki należące do Grupy działały nieprzerwanie, na pełnych obrotach, gwarantując utrzymanie ciągłości łańcucha dostaw nawet w trudnych i nieprzewidzianych okolicznościach. Sukces ten jest efektem m.in. skutecznie realizowanej strategii zakupowej.

Filary strategii zakupowej
Głównym celem strategii zakupowej Grupy Akomex jest zapewnienie dostępności produktów
i elastyczność w zakresie dostaw surowców. Do jej filarów należą jakość, budowanie trwałych relacji z dostawcami oraz szeroka baza surowcowa. Te elementy umożliwiają produkowanie opakowań zgodnych z najwyższymi standardami i wymaganiami oraz utrzymanie łańcucha dostaw nawet w trudnych do przewidzenia sytuacjach.

Jakość to priorytet
Jednym z fundamentów Grupy Akomex jest jakość. W procesie zakupowym ma ona większe znaczenie niż cena. Rozpatrywana jest w dwóch aspektach. Po pierwsze – dotyczy dostawców. Wszyscy są rzetelnie weryfikowani zarówno już na etapie wyboru, jak i periodycznie w czasie współpracy. Gwarancją tego jest wewnętrzny wieloetapowy proces kwalifikacji oraz cykliczny system ocen, w którym uczestniczą również klienci Grupy. Po drugie – jest ściśle związana z samym produktem. Surowce i komponenty, na bazie których produkowane są opakowania, muszą być w pełni bezpieczne, certyfikowane i zgodne z określonymi wymaganiami. Dlatego przechodzą proces kwalifikacji, testy produkcyjne i wreszcie badania w niezależnych instytucjach. Procedury te przekładają się na realizowanie przez spółki Grupy najwyższych norm i standardów, co w efekcie gwarantuje bezpieczeństwo produktu.

Partnerskie relacje z dostawcami
Polityka zakupowa opiera się głównie na budowaniu trwałych relacji z czołowymi producentami oraz dostawcami surowców i komponentów na świecie. Jednym z kluczowych elementów jest lokalizacja ich fabryk oraz sieci dystrybucji w strategicznych miejscach z punktu widzenia zapewnienia ciągłości oraz elastyczności dostaw do zakładów produkcyjnych w Starogardzie Gdańskim i Aleksandrowie Kujawskim. Dzięki temu czas dostawy surowców jest krótki. – Cieszymy się, że właściwie pod ręką mamy zaufanych i solidnych dostawców. Korzystając z ich oferty, możemy wspierać lokalne biznesy i szybko reagować na niespodziewane sytuacje – mówi Magdalena Rybicka, Group Procurement Manager, Grupa Akomex.

Współpraca z kluczowymi producentami na świecie zapewnia Grupie wiele korzyści – m.in. czynny udział w testowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań (dzięki temu ma ona bezpośredni wpływ na rozwój branży). Lista dostawców jest zdywersyfikowana, dlatego w nieprzewidywalnych sytuacjach (jak np. wydłużone terminy realizacji zamówień lub awarie techniczne) dział zakupów Grupy Akomex może swobodnie korzystać z ofert alternatywnych producentów. – Najważniejszą dla nas kwestią jest partnerska współpraca z dostawcami, polegająca na wzajemnym zaufaniu i wsparciu, których następstwem są obustronne korzyści. Dzięki temu proces realizacji produkcji przebiega sprawnie, bez zakłóceń, a zamówienie trafia do klienta w uzgodnionym terminie – dodaje Magdalena Rybicka.

Know-how a zarządzanie zakupami 
Całokształt doświadczeń, procedur i wiedzy zdobywanej w Grupie Akomex przez lata ułatwia przewidywanie zjawisk rynkowych i zachowań klientów. Na bazie doświadczeń i prowadzonych analiz, realizowana strategia zakupowa pozwala na zabezpieczenie surowca przed pojawieniem się zamówienia ze strony klienta. Dzięki temu czas oczekiwania na realizację zlecenia maksymalnie się skraca, a fabryki zawsze są w gotowości.

Surowiec potrzebny na „już”
Zarówno zewnętrzne relacje z dostawcami, jak i wewnętrzna współpraca w obrębie Grupy są ogniwami spajającymi łańcuch produkcyjny. W warunkach większego zapotrzebowania na surowce w jednej z fabryk Grupy, szybko można dostarczyć tam materiał, korzystając z zasobów innej fabryki – i odwrotnie.

Rozwój procesów zakupowych
Grupa Akomex stale koncentruje się na optymalizacji procesów zakupowych. Ich celem jest ciągłe dążenie do zwiększania elastyczności i optymalizacji kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości dostaw. Wszystko z myślą o satysfakcji klienta, który zamawiając produkcję opakowań w fabrykach Grupy Akomex, może liczyć na naprawdę konkurencyjne terminy realizacji.

Zapisz się do naszego newslettera
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.