Grupa Akomex dołącza do globalnej kampanii „Tydzień lasów FSC®”

23 września 2023

Spółki z Grupy Akomex dołączają do szerokiego grona firm biorących udział w globalnej akcji „Tydzień lasów FSC®”, podkreślającej korzyści zrównoważonej gospodarki leśnej. Działanie ma na celu zwrócenie uwagi przedsiębiorców i konsumentów na to, w jaki sposób odpowiedzialna gospodarka leśna przyczynia się do ochrony środowiska, przeciwdziała spadkowi bioróżnorodności oraz łagodzi zmiany klimatu i związane z tym negatywne zjawiska.

„Tydzień lasów FSC®” to kampania zainicjowana przez Forest Stewardship Council® (FSC®), międzynarodową organizację not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, z uwzględnieniem aspektów społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych, podkreślając korzyści zrównoważonej gospodarki leśnej. Globalna akcja „Tydzień Lasów FSC®” w tym roku przebiega pod hasłem „Zaufaj sile lasu”. Lasy zapewniają nie tylko naturalny i wszechstronny surowiec do celów gospodarczych, ale też filtrują powietrze, oczyszczają wodę, zapobiegają erozji gleby, zapewniając jednocześnie dom dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Same drzewa natomiast, które doskonale magazynują CO2, przyczyniają się do przeciwdziałania zmianie klimatu. Akcja ma na celu zainspirowanie przedsiębiorców i konsumentów do podejmowania proekologicznych działań, w tym m.in. poprzez wybór certyfikowanych produktów.                      

Kampania „Tydzień lasów FSC®” podkreśla wartość terenów leśnych dla nas wszystkich i to, w jaki sposób wybór certyfikowanych produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł może pomóc w tworzeniu odpornych na zmiany lasów dla przyszłych pokoleń. To ważne działanie, ponieważ niewłaściwe prowadzenie gospodarki leśnej jest realnym zagrożeniem dla populacji dzikich zwierząt, owadów, a w konsekwencji nawet dla ludzi. Dlatego Grupa Akomex od lat działa zgodnie z wytycznymi certyfikatu ekojakości FSC®, który pozwala identyfikować pozyskiwane drewno oraz pochodne półprodukty bez naruszenia bogactw biologicznych lasów. Posiadanie ekocertyfikatu potwierdza transparentność przepływu surowca na każdym etapie łańcucha produkcji. W trakcie „Tygodnia lasów FSC®” chcemy poprzez liczne akcje komunikacyjne i aktywności dotrzeć do naszych kontrahentów i pokazać jak ważne jest dbanie o bioróżnorodność leśną – zauważa Aleksandra Robak, Quality and System Director w Grupie Akomex.

W polskiej edycji akcji, która w tym roku odbywa się w dniach 23-29 września, udział zadeklarowało prawie 100 firm – posiadających licencję FSC®, w tym spółki z Grupy Akomex, Akomex (numer licencji: FSC-C125136) i DrukPak (numer licencji: FSC-C147605).

Forest Stewardship Council® (FSC®) to międzynarodowa organizacja not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, z uwzględnieniem aspektów społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Kampania, która w latach 2018-2021 odbywała się pod nazwą Piątek FSC, została wydłużona do całego tygodnia. Tydzień Lasów FSC® oferuje możliwość zaangażowania się na wiele sposobów. Wśród nich mogą znaleźć się takie działania jak wspólne akcje sadzenia drzew, leśne spacery przyrodnicze z przewodnikiem połączone z warsztatami edukacyjnymi, akcje sprzątania lasów, konkursy sztuki wykonanej z produktów pochodzenia leśnego i związane z tym instalacje, konkursy fotograficzne, a także programy partnerskie z udziałem lokalnych społeczności, w tym dzieci i młodzieży szkolnej oraz lokalnych organizacji społecznych.

Zapisz się do naszego newslettera
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.