Działamy zgodnie ze standardem BRC

22 listopada 2021

Grupa Akomex z najwyższą starannością dba o jakość swojej produkcji i produktów. Ocenę naszej całorocznej ciężkiej pracy stanowią recenzje, jakie otrzymujemy po każdym z wielu auditów. Wrzesień bieżącego roku stanowił dla nas kolejną okazję do oceny naszych starań w zakresie standardu BRC w oddziale Akomex w Starogardzie Gdańskim. Było to dla nas tym cenniejsze doświadczenie, że audit przeprowadzał po raz pierwszy w historii właściciel standardu.

Najwyższa jakość i bezpieczeństwo produkcji i produktów są dla Grupy Akomex priorytetem i wyznaczają kierunek naszych działań. Dzięki posiadanym certyfikatom oraz wdrożonej wewnętrznie Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością nasi Klienci mogą mieć pewność, że jesteśmy dla nich kompetentnym partnerem. Audit BRC, pierwszy raz w historii przeprowadzony przez właściciela standardu, był dla nas sprawdzianem w zakresie bezpieczeństwa produkcji opakowań, które są przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Wynik tego auditu potwierdza słuszność stosowanych przez nas rozwiązań i jest dla nas powodem do dumy. Jakość, obok Doświadczenia i Elastyczności, stanowi filar, na którym budujemy działalność Akomexu, a więc jest dla nas kluczową wartością, mówi Tomasz Siepielski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Grupy Akomex.

W trakcie auditu z najwyższą starannością sprawdzane były wybrane elementy standardu, ale przede wszystkim skoncentrowaliśmy się na weryfikacji poprawności i bezpieczeństwa produkcji z zachowaniem wszystkich aspektów wymaganych przez właściciela standardu.

Audit był dla nas również okazją do otwartej rozmowy i szerszego poznania interpretacji wymagań bezpośrednio podczas rozmowy z przedstawicielem standardu, mówi Aleksandra Robak, Dyrektor ds. Jakości i Systemów, odpowiedzialna za prowadzenie auditu.

Posiadany przez nas certyfikat BRC jest dla naszych klientów gwarantem, że jesteśmy partnerem godnym zaufania, a dla nas – dowodem na to, że wdrażane przez nas procedury mają najwyższą jakość.

W zakresie jakości naszej produkcji nie uznajemy ustępstw czy półśrodków; każdy element procesu jest skrupulatnie kontrolowany. Mamy świadomość odpowiedzialności za zdrowie konsumentów, do których trafiają nasze produkty, dlatego sumienność jest w tym zakresie priorytetowa, dodaje Tomasz Siepielski.

Zapisz się do naszego newslettera
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.