Kvalitetspolitik:

Politikken for Integreret Kvalitetssikringssystem udgør en søjle i Akomex Gruppens strategi. Vores kvalitetskontrol omfatter alle produktionsfaser.

For os har det at sørge for, at vores kunder kan føle sig trygge højeste prioritet, og det sørger vi for ved at anvende egnede procedurer, måleudstyr, kontinuerlig procesovervågning og samarbejde med erfarne leverandører.

Certifikat

  • Årlige audits af de implementerede og kørende standarder (der gennemføres af uafhængige enheder)
  • EyeC Proofiler Graphic inspektionssystem, der muliggør inspektion i monteringsfasen (grafisk afdeling)
  • EyeC Proofiler 600 DT system, som vi bruger til at kontrollere, om de første godkendte ark er komplette og om trykket er korrekt (kvalitetsafdeling)
  • Et system til inspektion af trykning af blindeskrift vha. Roto-Braille
  • Proceskontrol i enhver fase af fremstilling af produktet
  • Sikkerhed af selskabet og kundens ejendom – overvågning og alarmsystem
  • Sikring af IT-systemet
  • Plan om Forretningskontinuitet
  • Udvikling af tekniske faciliteter og mulighed for gennemførelse af grundlæggende prøvning vha. specialiseret udstyr – Multitester
  • Samarbejde med akkrediterede, eksterne laboratorier indenfor prøvning for fødevareindustrien

Certifikat

BRC Global Standard
for Packaging and Packaging Materials

International standard udarbejdet af British Retail Consortium og Emballageinstituttet (IOP). Den er beregnet for firmaer, der beskæftiger sig med produktion af emballager og emballagematerialer, der kommer i kontakt med fødevarer. BRC/IOP udmærkelse garanterer sikkerhed af de producerede emballager og opfyldelse af enhver form for lovgivningsmæssige og hygiejnemæssige krav

Hent
CERTIFIKAT
EN ISO 9001
CERTIFIKAT
EN ISO 9001

Den internationale standard, der fastsætter kravene i forhold til kvalitetssikringssystemet i virksomheden. Den har til formål at fremme forståelse og opfyldelse af kundens krav, anvendelse af en procesorienteret tilgang og kontinuerlig organisatorisk og procesmæssig optimering. Hovedkravene iht. ISO 9001 standarden omfatter bl.a.: implementering af tilsyn med dokumentation og registreringer, involvering af ledelsen i opbygning af kvalitetssikringssystemet, en bedre strukturering af ressourcestyring, fastsættelse af processer forbundet med produktion af varen og foretagelse af regelmæssige målinger (af kundetilfredshed, varer og processer).

Hent
CERTIFIKAT
EN ISO 15378
CERTIFIKAT
EN ISO 15378

Den internationale standard, der omfatter hele produktionsprocessen ved fremstilling af emballager for lægemidler – fra designfasen til færdiglavet emballage. Den indeholder det fulde omfang af ”god fremstillingspraksis” (GMP) og de specifikke kriterier, der udelukkende anvendes for emballagematerialer: overvågning af varepartier og den relevante dokumentation, overvågede forhold i fremstillingsmiljøet, validering og kvalifikationer, risikostyring

Hent
CERTIFIKAT
EN ISO 14001 – Akomex
CERTIFIKAT
EN ISO 14001 – Akomex

Standard, der indeholder regler vedrørende miljøstyringssystemer og miljømæssige tiltag. Fremmer tiltag i forbindelse med miljøbeskyttelse og forebyggelse af forurening på en måde, der er i overensstemmelse med virksomhedens behov. Når integreret med kvalitetsstyringssystemet bringer den yderligere økonomiske, organisationsmæssige og sociale fordele.

Hent
CERTIFIKAT
EN ISO 14001 – DrukPack
CERTIFIKAT
EN ISO 14001 – DrukPack

Standard, der indeholder regler vedrørende miljøstyringssystemer og miljømæssige tiltag. Fremmer tiltag i forbindelse med miljøbeskyttelse og forebyggelse af forurening på en måde, der er i overensstemmelse med virksomhedens behov. Når integreret med kvalitetsstyringssystemet bringer den yderligere økonomiske, organisationsmæssige og sociale fordele.

Hent
CERTIFIKAT
FSC®
CERTIFIKAT
FSC®

FSC® er en international non-profit organisation, der fastsætter standarder for en forsvarlig skovforvaltning under hensyntagen til de sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter. Produkter med FSC® logo giver sikkerhed for, at de blev udført af råvarer fra bæredygtige kilder.

Hent
CERTIFIKAT
PEFC
CERTIFIKAT
PEFC

Produktion, salg og handel med materialer og produkter fremstillet af PEFC certificeret papir og pap.

Hent
Zapisz się do naszego newslettera