GDPR

GDPR

I henhold til art. 13 stk. 1-2 i Europa-Parlamentets og Rådets (EU) forordning 2016/679 af 27.04.2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (GDPR) (EU Tidende L 119, side 1), – herefter benævnt GDPR – oplyses hermed, at:

DEN DATAANSVARLIGE

Den dataansvarlige for dine personlige oplysninger er Akomex Sp. z o.o. med hjemsted i Starogard Gdański på adressen ulica Jabłowska 71. Dine personlige oplysninger behandles med henblik på at etablere kontakt i informationsøjemed i forbindelse med firmaets aktivitet.

Du har ret til:

 • adgang til oplysninger om dig og til modtagelse af en kopi heraf;
 • berigtigelse (rettelse) af oplysninger om dig;
 • sletning af oplysninger om dig og begrænsning af behandling heraf;
 • at gøre indsigelse mod behandling af oplysninger;
 • overdragelse af oplysninger;
 • at indgive klage til tilsynsførende organ.

Du har ret til:

 • at tilbagetrække samtykket til behandling af personlige oplysninger. Tilbagekaldelse af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling af personlige oplysninger, der fandt sted på grundlag af dit samtykke før tilbagekaldelsen;
 • at kræve, at den dataansvarlige sletter dine personlige oplysninger i tilfælde af opsigelse af ansættelseskontrakten – ifølge reglerne omhandlet i art. 17 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.
 • Opbevaringsperioden udløber pr. datoen for tilbagetrækning af samtykket til behandling af personlige oplysninger.
 • Din angivelse af personlige oplysninger er frivillig, men nødvendig for at vi kan kontakte dig
 • Dine personlige oplysninger behandles med henblik på at etablere eller opretholde forretningsforbindelser mellem dig og selskabet AKOMEX Sp z. o.o. og forsendelse af kommercielle meddelelser
 • Lovhjemlen for behandling af dine personlige oplysninger er art. 6 stk. 1 lit. a), b) eller f) i GDPR.

Kontakt vedrørende Politik for Beskyttelse af Personlige Oplysninger og Privatlivspolitik: m.kruczek@drukpak.pl

AFGIVELSE AF SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Når du forbliver på denne side, afgiver du frivilligt dit samtykke til Akomex Sp. z o.o.s behandling af dine personlige oplysninger: fornavn og efternavn, e-mail adresse anført på nærværende kontaktformular med henblik på etablering af kontakt til informationsøjemed i forbindelse med firmaets aktivitet.

COOKIE POLITIK

Denne hjemmeside bruger cookies (såkaldte cookie-filer) med henblik på tilpasning af hjemmesiden til brugeres individuelle behov. Cookie-filer indeholder ikke nogen personlige oplysninger. Mekanismer for gemning af cookie-filer og andre, lignende teknologier, der anvendes af vores hjemmeside, har til formål at tilpasse hjemmesiden til kundens krav for derved at øge komforten ved brug af hjemmesiden og optimere hjemmesidens funktion.

Du kan indstille browseren således, at den advarer dig, når en cookie-fil sendes til din computer eller således, at den blokerer for den slags filer (i sidstnævnte tilfælde kan det være, at visse funktioner af vores hjemmeside ikke vil fungere korrekt). Brug af vores hjemmeside uden af slå cookies fra i internetbrowseren betyder, at filerne vil blive gemt i enhedens hukommelse.

Om at slå cookie-filer fra i internetbrowseren
Mener du, at forekomst af cookie-filer krænker dit privatliv, kan du til enhver tid slå cookie-filerne fra for den konkrete hjemmeside eller generelt for alle forbindelser fra din browser.

I Microsoft Internet Explorer browseren
I ”Værktøjer” menuen vælges ”Internetoptioner”, og derefter ”Privatliv” fanen. Du kan justere det generelle privatlivsniveau vha. den særlige skyder eller administrere indstillinger af de enkelte hjemmesider vha. ”Hjemmesider” tasten.

I Mozilla Firefox browseren
I ”Værktøjer” menuen vælges ”Optioner”, og derefter ”Privatliv” fanen. Browseren giver mulighed for at vælge en option, der er ensbetydende med, at brugeren ikke ønsker at blive sporet. Derudover kan du slette enkelte cookie-filer fra de enkelte hjemmesider.

I Google Chrome browseren?
I menuen gemt under tre vandrette streger i browserens øverste, højre hjørne vælges ”Værktøjer”, og derefter ”Ryd browserdata…”. Ud over muligheden for at rydde cookie-filer findes der et link ”Få flere oplysninger”, der fører videre til en detaljeret beskrivelse af browserens privatlivsfunktioner.

I Opera browseren
Vha. ”Opera” tasten i øverste, venstre hjørne åbn menuen og vælg ”Indstillinger” og derefter ”Slet browserhistorik…”. Ud over muligheden for at slette de i forvejen indstillede cookie-filer findes der også en ”Administrer cookies…” tast, der fører videre til de mere avancerede optioner for de enkelte hjemmesider.

I Apple Safari Browseren
I ”Safari” menuen vælges ”Præferencer”, og derefter ”Privatliv” fanen. Der findes adskillige valgmuligheder vedrørende cookie-filer.

På mobiler, tablets og andre mobile enheder
Hver telefonmodel kan betjene denne funktion på en anden måde. Derfor bør du gøre dig bekendt med privatlivsoptioner i dokumentationen på hjemmesiden af producenten af din mobile enhed.