Branża Opakowań w 2024 roku: ochrona środowiska, innowacje i presja na płace wpływają na kształtowanie rynku

24 stycznia 2024

W tym roku branża opakowań w Unii Europejskiej będzie w dużej mierze zależna od procesów związanych ze zrównoważonym rozwojem i ochrony środowiska. Producenci skupią się na innowacyjnych, ekologicznych materiałach, a marki będą musiały adaptować się do rosnących oczekiwań konsumentów. Pomimo perspektyw stabilizacji cen surowców, inflacja, wzrost kosztów pracy oraz obawy o recesję w Niemczech mogą wpłynąć na koszty produkcji. Polski rynek opakowań z kolei może czerpać korzyści z ożywienia gospodarczego, odbicia konsumpcji, ale jednocześnie będzie zmagać się z wzrostem płac – zauważa Grzegorz Łajca, Prezes Zarządu Grupy Akomex.

W nadchodzącym roku Unia Europejska będzie kontynuować wywieranie nacisku na kwestie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji zużycia opakowań z tworzyw sztucznych, które nie są poddawane recyklingowi. To działanie prawdopodobnie doprowadzi do wzrostu promowania alternatywnych, bardziej ekologicznych materiałów opakowaniowych, w tym papieru, tektury oraz PET pochodzącego z recyklingu. Zwiększone zapotrzebowanie na proekologiczne monomateriałowe opakowania pozwoli producentom opakowań promować ekologiczne bariery ochronne kartonu, które nadają się do recyklingu i kompostowania.

Rok 2024 to czas na adaptację i innowacje

Dla opakowań nadchodzi czas na adaptację i wprowadzenie innowacji. Warto zauważyć, że konsumenci mogą spodziewać się bardziej przemyślanych, ekologicznych, angażujących i dynamicznych rozwiązań opakowaniowych. Prognozuje się, że skrzyżowanie postępu technologicznego i rosnącego popytu konsumenckiego nadal będzie kształtować kierunek rozwoju branży w 2024 roku. Ten rozwój stanowić będzie kluczowy element transformacji sektora w kierunku bardziej zrównoważonych i ekologicznych praktyk.

W perspektywie najbliższego roku, choć istnieją oznaki możliwej stabilizacji cen materiałów, branżę opakowań nadal mogą dotknąć inne czynniki mające wpływ na koszty produkcji. Inflacja oraz wzrost kosztów pracy są kluczowymi elementami, które mogą wpłynąć na ceny opakowań.

Warto zaznaczyć, że ogólne wrażenia w branży wskazują na trudności w rekrutacji i zatrzymaniu wykwalifikowanych pracowników, co dodatkowo może się przekładać na trudności oraz rosnące koszty.

Niebezpieczeństwo recesji w Niemczech oraz potencjalny wzrost na rynku opakowań w Polsce

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na rynek producentów opakowań jest obawa przed recesją w Niemczech, czyli w kraju będącym głównym rynkiem eksportowym dla polskich opakowań. Sytuacja ta może stanowić wyzwanie dla rodzimych producentów, którzy zależą od stabilności niemieckiego rynku. Z drugiej strony, w strefie euro prognozowane jest umiarkowane ożywienie gospodarcze, wspierane spadkiem inflacji. Poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych może z kolei stymulować wzrost konsumpcji.

W kontekście Polski, prognozy wskazują na potencjalny wzrost na rynku opakowań. Oczekuje się, że wyższa dynamika wzrostu gospodarczego będzie napędzana przede wszystkim przez rosnącą konsumpcję oraz wzrost dynamiki płac w wielu sektorach. Polski rynek opakowań może zyskać na atrakcyjności, a firmy z branży powinny skoncentrować się na dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych i rosnących oczekiwań konsumentów w kontekście zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych.

Zapisz się do naszego newslettera
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.