Rosną oczekiwania konsumentów wobec ekologicznych praktyk produkcyjnych

9 lipca 2024

Polacy wykazują rosnącą świadomość ekologiczną i wyraźnie popierają bardziej zrównoważone praktyki w produkcji opakowań – wskazują wyniki najnowszego badania EKObarometr, przeprowadzonego przez pracownię SW RESEARCH we współpracy z Grupą Akomex. Z raportu wynika, że 65% badanych konsumentów uważa, iż tekturowe opakowania mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko w porównaniu do tworzyw sztucznych. Zdecydowana większość respondentów opowiada się za zwiększeniem wykorzystania tektury w opakowaniach produktów, a aż 70% z nich uważa, że producenci opakowań z tektury powinni korzystać z surowców pochodzących z recyklingu. Jednocześnie, konsumenci zwracają uwagę na problem – zbyt duże opakowania produktów. 35% badanych często lub bardzo często dostrzega produkty w opakowaniach tekturowych dużo większych, niż właściwy rozmiar produktu.

Nadmierne opakowania produktów jest szeroko dostrzeganym problemem wśród konsumentów. Aż 68% respondentów (42% czasami a 35% często i bardzo często) spotyka się z sytuacją, w której produkty są pakowane w opakowania znacznie większe, niż jest to konieczne. Nadmierne opakowania mogą prowadzić do marnotrawienia zasobów, zarówno w postaci surowców wykorzystywanych do produkcji opakowań, jak i zwiększania ilości odpadów, co ma negatywny wpływ na środowisko. Aby zapobiegać zanieczyszczaniu środowiska, aż 70% badanych uważa, że producenci opakowań z tektury powinni korzystać z surowców pochodzących z recyklingu, by zminimalizować zużycie nowych surowców.

Według najnowszych badań EKObarometru, tektura jest uznawana przez 40% ankietowanych za najbardziej biodegradowalny materiał, głównie ze względu na jej naturalne pochodzenie. Ponadto, aż 65% respondentów twierdzi, że tekturowe opakowania mają mniejszy negatywny wpływ na środowisko w porównaniu do opakowań z tworzyw sztucznych. Co więcej, 68% badanych popiera inwestycje firm w nowe technologie, które mogłyby dodatkowo zredukować ten wpływ. Z kolei 62% ankietowanych podkreśla potrzebę edukacji konsumentów na temat wpływu tektury na środowisko.

– Wyniki badań opinii publicznej wyraźnie potwierdzają rosnącą świadomość ekologiczną wśród konsumentów oraz ich pozytywne nastawienie do opakowań z tektury, jako bardziej ekologicznej alternatywy dla tworzyw sztucznych. Znaczna część respondentów badania popiera większe wykorzystanie tektury w opakowaniach, co stanowi silne przesłanie dla naszej branży, by intensyfikować działania promujące takie rozwiązania. Również zjawisko nadmiernego pakowania produktów jest istotne z punktu widzenia marek,                      a jego rozwiązanie mogłoby przynieść korzyści zarówno środowiskowe jak i ekonomiczne. Istotne jest również, że znaczny odsetek konsumentów (70%) oczekuje od wytwórców producentów i producentów opakowań korzystania z surowców pochodzących z recyklingu, co podkreśla konieczność wzmocnienie zrównoważonych praktyk produkcyjnych. Dlatego celem producentów musi być dostarczanie opakowań, które są funkcjonalne, ekologiczne i dostosowane do rzeczywistych oczekiwań konsumentów. Jako odpowiedzialny producent, musimy kontynuować nasze starania  w rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań oraz transparentnej komunikacji dotyczącej wpływu opakowań na środowisko zauważa Grzegorz Łajca, Prezes Grupy Akomex.

Badania wskazują również, że 63% respondentów kładzie nacisk na transparentność producentów opakowań i regularną ocenę wpływu ich produkcji na środowisko. Oczekiwania te odzwierciedlają potrzebę bardziej otwartego dialogu pomiędzy producentami opakowań a konsumentami na temat działań podejmowanych w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Firmy, które spełniają te oczekiwania, mają szansę na zbudowanie silniejszych i trwalszych relacji z markami i konsumentami, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia działań w zakresie ochrony środowiska.

Badanie EKObarometr 2024 zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW RESEARCH na reprezentatywnej grupie 1500 respondentów, analizując ich podejście do ekologicznych opakowań w różnych kategoriach produktowych.

Zapisz się do naszego newslettera
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.