POLITYKA JAKOŚCI

Jednym z filarów strategii Grupy Akomex jest Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Na każdym etapie produkcji prowadzimy kontrolę jakościową.

Naszym priorytetem jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa, poprzez zastosowanie odpowiednich procedur, urządzeń pomiarowych, ciągły monitoring procesu i współpracę z doświadczonymi dostawcami.

 • Coroczne audyty kontrolne wdrożonych i funkcjonujących standardów (prowadzone przez niezależne jednostki)
 • System inspekcji EyeC Proofiler Graphic, który umożliwia kontrolę na etapie montażu (dział graficzny)
 • System EyeC Proofiler 600 DT, za pomocą którego weryfikujemy kompletność i poprawność wydruku pierwszych zaakceptowanych arkuszy (dział jakości)
 • System kontroli tłoczenia Braille’a za pomocą Roto-Braille
 • Kontrola procesu na każdym etapie wytwarzania produktu
 • Bezpieczeństwo spółki i własności klienta – monitoring i system alarmowy
 • Zabezpieczenia systemu IT
 • Plan Ciągłości Biznesowej
 • Rozwój zaplecza technicznego i możliwość przeprowadzania podstawowych badań przy użyciu specjalistycznego urządzenia – Multitester
 • Współpraca z akredytowanymi laboratoriami zewnętrznymi w zakresie badań dla przemysłu spożywczego

Uzyskaliśmy następujące certyfikaty:

 • BRC GS Packaging Materials
 • ISO 9001:2015
 • ISO 15378:2017
 • FSC® – CoC

CERTYFIKAT

BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials

Międzynarodowa norma, stworzona przez British Retail Consortium i Instytut Opakowań IOP. Jest przeznaczona dla firm zajmujących się produkcją opakowań i materiałów opakowaniowych mających kontakt z żywnością. Wdrożenie BRC/IOP gwarantuje bezpieczeństwo wytwarzanych opakowań oraz spełnienie wszelkich wymagań prawnych i higienicznych.

pobierz

CERTYFIKAT

EN ISO 9001

Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Ukierunkowana na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, przyjęcie podejścia procesowego oraz ciągłe doskonalenie organizacyjne i procesowe. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

pobierz

CERTYFIKAT

EN ISO 15378

Międzynarodowa norma obejmująca cały proces wytwarzania opakowania produktu leczniczego – od fazy projektowania do gotowego opakowania. Zawiera pełen zakres „dobrych praktyk wytwarzania” (GMP) oraz specyficzne kryteria stosowane wyłącznie dla materiałów opakowaniowych:

 • monitorowanie partii wyrobów i ich dokumentacji
 • warunki nadzorowane środowiska wytwarzania
 • walidacje i kwalifikacje
 • zarządzanie ryzykiem

pobierz

pobierz

CERTYFIKAT

EN ISO 14001

Norma, która zawiera regulacje dotyczące systemów zarządzania środowiskowego i działań proekologicznych. Wspomaga działania związane z ochroną środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniu w sposób zgodny z potrzebami przedsiębiorstwa. Zintegrowana z systemem zarządzania jakością przynosi dodatkowe korzyści ekonomiczne, organizacyjne i społeczne.

pobierz

CERTYFIKAT

FSC®

FSC® to międzynarodowa organizacja not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej, biorąc pod uwagę aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne. Produkty z logo FSC® dają pewność, że zostały wykonane z surowców pochodzących z odpowiedzialnych źródeł.

pobierz

pobierz