SSMMRB Sp. z o.o.

SSMMRB Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Kraziewicza 4
83-200 Starogard Gdański

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000824175

NIP 5922279970
wysokość kapitału zakładowego: 500.000,00 złotych

 

Plan połączenia