www.ncbr.gov.pl

 

Akomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:

„Opracowanie innowacyjnego i ekologicznego materiału opakowaniowego o unikalnych właściwościach barierowych”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Umowa Nr: POIR.01.01.01-00-1390/20 zawarta w dniu 07.03.2021 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

Celem projektu: Opracowanie innowacji produktowej – innowacyjnego, bezpiecznego i biodegradowalnego materiału (laminatu opartego na wsadzie celulozowym) do opakowań przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością i pozbawionego substancji barierowych na bazie tworzyw sztucznych.

Rezultatem Projektu będzie innowacja produktowa na skalę europejską: ekologiczne i w pełni bezpieczny materiał do opakowań na bazie kartonu przeznaczonych do długotrwałego przechowywania żywności. Planowane do opracowania rozwiązanie będzie odznaczało się biodegradowalnością oraz zdolnością do recyklingu. Cechą determinującą innowacyjność jest to, że materiał ten będzie całkowicie pozbawiony tworzyw sztucznych, które najczęściej tworzą powłokę barierową w opakowaniach o analogicznym zastosowaniu: do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Wartość projektu  : 8 895 461.07 PLN
Wkład funduszy europejskich : 3 714 141,26 PLN