PRODUKTER

Vi specialiserer os indenfor produktion af emballager af massiv pap, indlægssedler, etiketter samt laminerede bakker og ark. Vi tilbyder en bred vifte af gramvægte og teknologiske løsninger såsom forædling eller beskyttelse mod forfalskning. Vores produkter lever fuldt ud op til forbrugernes forventninger.

mere

KVALITET

Vi gennemfører politikken for Integreret Kvalitetssikringssystem. I enhver produktionsfase kvalitetskontrollerer vi de producerede varer. En gang om året underkaster vi os gencertificeringsaudits mhp. overholdelse af de relevante standarder, der gennemføres af uafhængige firmaer, der er specialiserede på området.

mere