AKOMEX GRUPPEN

High-end elegance

Klientens drømme er vores inspirationskilde

Produkterne er at finde hos de største handelsnetværk samt apoteker

Dit brand i den mest raffinerede emballage

Produktionskapacitet på 1,3 mia. emballager

Erfaring, kvalitet og fleksibilitet

AKOMEX GRUPPEN

Akomex Gruppen er en af de førende producenter af kartonemballager i Polen. Vi producerer kvalitetsemballager af massiv pap, indlægssedler, etiketter samt laminerede bakker og ark.

Akomex Gruppen bygger på Erfaring, Kvalitet og Fleksibilitet.

mere

MARKEDER

Vi producerer emballager for sektorer såsom den farmaceutiske branche og fødevaresektoren, elektronik og teknologi, personlig hygiejne og boligtilbehør. Vi har stor erfaring inden for gennemførelse af individuelle ordrer, tilpasset til det givne markeds særlige kendetegn.

FARMACEUTISK BRANCHE

ELEKTRONIK OG TEKNOLOGI

PERSONLIG HYGIEJNE

FØDEVAREBRANCHEN

ØVRIGE

PRODUKTER

Vi specialiserer os indenfor produktion af emballager af massiv pap, indlægssedler, etiketter samt laminerede bakker og ark. Vi tilbyder en bred vifte af gramvægte og teknologiske løsninger såsom forædling eller beskyttelse mod forfalskning. Vores produkter lever fuldt ud op til forbrugernes forventninger.

mere

KVALITET

Vi gennemfører politikken for Integreret Kvalitetssikringssystem. I enhver produktionsfase kvalitetskontrollerer vi de producerede varer. En gang om året underkaster vi os gencertificeringsaudits mhp. overholdelse af de relevante standarder, der gennemføres af uafhængige firmaer, der er specialiserede på området.

mere

NYHEDER

mere

Akomex Gruppen forsætter med investeringer i produktions anlæg

Akomex Gruppen forsætter planen, lanceret i 2015, med investeringer i maskin parken.

Efter investeringer i Dye Cutter- samt folde- og lim maskiner, er næste investering en Heidelberg Anicolor II som med et UV Varnish system og Multicolor system sikrer simulation af specielle farver på niveau med digital print og med samme høje kvalitet som offset print.

Disse investeringer sikrer Akomex Gruppen´s strategi omkring ekspanderende produkt portefølje, øget produktion kapacitet, effektivisering af  processer samt konkurrencedygtighed.

GDPR

I henhold til art. 13 stk. 1-2 i Europa-Parlamentets og Rådets (EU) forordning 2016/679 af 27.04.2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (GDPR) (EU Tidende L 119, side 1), – herefter benævnt GDPR – oplyses hermed, at:

mere

Kontakt